Gambling Therapy logo

Eesmärgid ja eesmärgid

Pakkuda probleemsetele mänguritele ja nende ülalpeetavatele õigeaegset, asjatundlikku ja ajakohast nõu ning tuge kogu maailmas erinevate vahendite, sealhulgas

  • Veebirakendused
  • Tekstipõhine reaalajas nõuandetelefon
  • Lai valik veebirühmi ja foorumeid
  • Konfidentsiaalne nõustamine e-posti teel
  • Teabebaas kohalike ressursside kohta kogu maailmas